Ede op weg naar energieneutraal

EDE De gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties wordt er ook nu al hard gewerkt om dat doel te bereiken. Zo is er woningisolatie, wordt er energie uit zon, wind of biomassa gebruikt, wordt afval gescheiden, fietsen we met zijn allen meer, zijn er steeds meer mensen die elektrisch autorijden en we proberen zo min mogelijk voedsel te verspillen. Maar we zijn er nog niet, benadrukt de gemeente dat daarom ter inspiratie dit filmpje maakte.